Curriculum Vitae

Nelly Hazen Een kennismaking met Nelly Hazen

Nelly Hazen (1953) begon in 1992 haar eigen bureau voor coaching, training en supervisie. Daarnaast werkt zij als opleidingsconsulent voor het UMCG.

Ze werkte van 1971 tot 1979 als verpleegkundige in enkele ziekenhuizen. In 1978 volgde zij de docentenopleiding in Groningen. Dat resulteerde in 1979 in een functie als opleidingsfunctionaris bij het UMCG. De eerste jaren werkte zij voornamelijk voor zorggerelateerde beroepsgroepen. Vanaf ongeveer 1995 werkte zij voor alle beroepsgroepen binnen het UMCG. In 1986 begon zij als freelance trainer bij het Instituut voor Gezondheidszorgopleidingen- en dienstverlening Noord-Nederland. Dat resulteerde in 1992 in de start van haar eigen bureau.

Haar werkzaamheden voor haar eigen bureau en voor het UMCG verschillen niet of nauwelijks. Zij begeleidt professionals bij veranderingen in de manier van werken. Een belangrijk thema daarbij is de vraag hoe mensen zich professioneel kunnen blijven ontwikkelen met behoud van hun authenticiteit. Haar aanpak kenmerkt zich onder meer door:
- het verschil ontdekken en erkennen tussen functionele en biografische ervaringen
- het creëren van een evenwicht tussen betrokkenheid en beïnvloeding
- onderzoeken van veranderingsbereidheid
- gerichtheid op de toekomst van het hier en nu
- een grote mate van concreetheid: actie ondernemen, praten en vóóral doen.

Haar kennis en oefening heeft ze geleerd in de volgende cursussen:

1981-1983Management in ziekenhuizen en instellingen IBW Utrecht
1983-1985Voortgezette agogische opleiding maatschappelijk werk richting werken met werkers te Groningen
1991-1993Supervisoren opleiding bij Hogeschool Utrecht te Leusden
1997-1998Coachopleiding, begeleiden van zingevende veranderingsprocessen bij school voor Coaching te Leiden
1998-2002NLP, introductie, Practitioner, Master, Trainer en Certificering bij NTI-nlp te Limmen
2005-2006Ontwikkeling van mens en organisatie vanuit zingeving en spiritualiteit bij ZIN te Vught
2006De transformatie van negativiteit bij individuen, teams en organisaties bij Perspectiefgroep te Arnhem
2007-2008Workshop over persoonlijk leiderschap, systemisch werken en communicatie bij de Phoenix in Utrecht
2008-2009Onderstromen in groepen en teams; leergang groepsdynamica bij het Balkon te Vasse
2009-2013Bijscholingen bij Phoenix Utrecht
Persoonlijk leiderschap
De beweging van de ziel
Overgave in stilte en beweging
Leiderschap en teamontwikkeling
Omgaan met angst, woede en weerstand
2011Introductie cursus Presentie bij Andries Baart
2012Het gebruik van drama technieken in trainingen bij het Balkon in Vasse
2013Motiverende gespreksvoering bij het IEP in Nijmegen
2013Dialoog met het onbewuste, psychosynthese instituut in Hilversum
2013-2014Introductie en verdiepingscursus Focusing bij René Maas in Hilversum
2015-2016Level 1, 2 en 3 Deep Democracy ‘De wijsheid van de minderheid benutten bij besluitvorming in groepen’ bij Jitske Kramer te Utrecht.

Het leven is een opeenvolging
van T-splitsingen waar vaak moed
en eerlijkheid de richtingwijzers zijn
naar de juiste weg in het leven.
Dat laat zien dat leven
het meervoud is van lef.