Visie

Nelly Hazen werkt met mensen in non-profitorganisaties: leidinggevenden en medewerkers. Uw werkvragen staan centraal. Wat wilt u dat er morgen anders is? En volgend jaar? Wat kunt u daaraan doen? Sommige vragen kunt u direct beantwoorden. Andere vragen zijn trage vragen. Dat zijn vragen waar niet direct een antwoord op is en welke vaak langere aandacht en bezinning nodig hebben. U gaat hier wel mee aan de slag door te kijken welke kwaliteiten u inzet om het uit te houden met uw trage vraag. Welke tussenstappen u kunt zetten om geleidelijk aan een eventueel antwoord in uzelf te vinden. Is deze trage vraag gerelateerd aan een incidentele gebeurtenis of is het een weerkerend thema in uw werk en/of leven? Trage vragen hebben vaak betrekking op belangrijke keuze's in uw werk. Of het veranderen van hardnekkige gedragspatronen die u niet meer dienen en u wel erg vertrouwd zijn. Of vragen op het gebied van persoonlijk leiderschap, zingeving, eigenheid en authenticiteit. Dat het bezig zijn met het hanteren van trage vragen in uw werk een intensief en uitdagend ontwikkelingsproces is, moge duidelijk zijn. Wat uw antwoord ook is: het begint bij uzelf. Echt veranderen lukt alleen als u erin slaagt het denken, het voelen en het handelen te verbinden. U weet wat u belangrijk vindt in uw werk en wat u daarmee wilt. U heeft de bezieling gevonden om dat wáár te maken. Om te bewegen. Om aan de slag te gaan. Om te handelen.

Of het nu een training is of een individueel traject: Nelly Hazen is gericht op de vraag achter de vraag. In haar aanpak zorgt ze ervoor dat ook in groepen deelnemers maximaal tot hun recht komen. Ze nodigt uit, confronteert, inspireert, houdt hen een spiegel voor.

Een belangrijk thema binnen haar werk is de vraag hoe mensen zich professioneel kunnen blijven ontwikkelen met behoud van hun authenticiteit. Haar aanpak kenmerkt zich onder meer door:
- het verschil ontdekken en erkennen tussen functionele en biografische ervaringen;
- het creëren van een evenwicht tussen betrokkenheid en beïnvloeding;
- onderzoeken van veranderingsbereidheid;
- gerichtheid op de toekomst van het hier en nu;
- een grote mate van concreetheid: actie ondernemen, praten en vóóral doen.

Door haar jarenlange en veelzijdige ervaring kan Nelly Hazen uw vragen van verschillende kanten benaderen. Ze beschikt over een groot arsenaal instrumenten, modellen en werkwijzes. Een ‘vakvrouw', zegt men, ‘een meester in het vak.'

Op de inzet van de volgende kwaliteiten van Nelly Hazen kunt u als klant op rekenen zijn gedegenheid, enthousiasme, positief kritische instelling, integriteit, durf en eenvoud.

Het geheim ligt in het heden - als je
let op het heden kun je dat verbeteren.
En als het heden verbetert,
zal wat daarna komt ook beter zijn.

(Paul Coelho)